با سلام 

برای پیگیری محصول خود لطفا نام نام خانوادگی خود را با شماره زیر ارسال نمایید

50002030500

 

برای شما کد پیگیری ارسال میشود که میتوانید در سایت زیر وارد کرده و مشاهده فرمایید که محصول شما در کدام منطقه می باشد.

http://itemtracking.post.ir

*
کد پیگیری را وارد نمایید.